Quy trình thiết kế web

Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng Ghi nhận các yêu cầu về tính năng của website Ghi...