Chính sách vận chuyển/giao nhận/cài đặt

Shopweb thiết kế website tại hải phòng, nhận thiết kế các nơi trong đất nước việt nam .

Sau khi Shopweb.biz nhận được xác nhận thanh toán đặt cọc 50% giá trị hợp đồng từ quý khách, Shopweb.biz sẽ thông báo với quý khách và tiến hành lên giao diện cho khách hàng, sau khi hoàn thiện tất cả yêu cầu của khách hàng, khách hàng thoanh toán nốt 50% giá trị hợp đồng còn lại. (Thời gian lên giao diện và bàn giao  từ 3-4 ngày)